Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
 
           
 
 

Projektiranje

   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 
Kratka predstavitev
 
Podjetje TMD Invest d.o.o. je bilo ustanovljeno v novembru 1992. Pričetek poslovanja je junij 1993. Na začetku poslovanja sta bili glavni dejavnosti podjetja projektiranje in gradbeni nadzor...
>> predstavitev podjetja
 
Kontaktni podatki
   
TMD INVEST d.o.o.
Prešernova ulica 30
2250 Ptuj

Tel: 02/787-91-00
Fax: 02/787-91-11

E-mail: tmd@amis.net

Id. št.: SI33905096
MŠ: 5702437000

  Kako do nas
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije
• Elektroinstalacije jakega in šibkega toka
• Posredovanje in svetovanje pri urejanju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design