Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, geodetske storitve, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
  Izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, geodetske storitve, parceliranje, gradbeni nadzor  
  >> Referenčni objekti  
 
           
 
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
   
  Projektiranje
   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
 

Geodetske storitve

 
ureditev mej,
parcelacije,
vse vrste geodetskih posnetkov oz. načrtov,
zakoličbe objektov,
odmera dolžinskih objektov,
inženiring geodezija,
Geodetske storitve
vris objektov v zemljiški kataster (določitev zemljišča pod stavbo) in vpis stavbe v kataster stavb za potrebe pridobitve hišne številke,
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 
 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design