Page 2 - TMD INVEST Katalog TIPSKIH STANOVANJSKIH HIS ZA WEB

Basic HTML Version

Projektivni biro TMD INVEST d.o.o.
je pričel poslovati leta 1993 s 5
zaposlenimi. Sedaj nas ustvarja 12
zaposlenih. Na podlagi večletnih
izkušenj na področju projektiranja in z
njim povezanimi procesi vam nudimo
prvovrstne storitve. Z vrednotami
kot so kvaliteta, znanje, zanesljivost,
poštenje,
partnerstvo,…
želimo
ustvariti rešitve, ki predstavljajo za
investitorja ugodne pogoje za bivanje
in racionalno uporabo projektiranih
objektov.
Zazrti smo v prihodnost, saj nova
znanja in stalno izobraževanje nam
omogočata, da se spopadamo s
številnimi spremembami na področju
zakonodaje in stroke.
DEJAVNOSTI
PODJETJA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FAZE IZ, IP, PGD, PZI, PID
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE
• stanovanjske hiše (projekt po naročilu ali tipski projekt), tudi nizkoenergetske hiše
• prizidki k stanovanjskim hišam
• lope, gospodarska poslopja
• poslovni objekti
• industrijski objekti
• kmetijski objekti
• šole, vrtci (nizkoenergetski objekti)
• upravne stavbe
• gledališča in kulturne dvorane
• večnamenske dvorane
• ureditev vaških centrov
• kanalizacije
• ceste
• kolesarske steze
• krožišča
• avtobusna postajališča
• športna igrišča, stadioni
IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (DIIP, IP)
DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
• vodilna mapa
• urbanistični del
• arhitektura
• konstrukcija
• elektroinstalacije
• strojne instalacije
• zunanja ureditev
• nizke gradnje
• popis del za vse dele projektne dokumentacije
• vsi potrebni elaborati in študije
UREJANJE IN SVETOVANJE PRI PRIDOBIVANJU PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ,
PRIPRAVA VLOGE ZA GRADBENO DOVOLJENJE
GRADBENI NADZOR
SODELOVANJE V KOMISIJAH ZA TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV KOT IZVEDENCI