Page 3 - TMD INVEST Katalog TIPSKIH STANOVANJSKIH HIS ZA WEB

Basic HTML Version

REFERENCE PODJETJA
POSLOVNE STAVBE:
• Poslovne stavbe občin Gorišnica, Dornava, Markovci, Majšperk
• Poslovni objekti za Gradis gradnje Ptuj, Tames, MP Ptuj, Peronk&Petek,
Boxmark, Kaas Avto, Regeneracija Novi Jork
PROIZVODNI OBJEKTI:
• Boxmark, MP Ptuj, Tovarna biodizla Rače, RM Vuk, Regeneracija Novi Jork
ŠOLE, VRTCI:
• Osnovna šola s telovadnico Žetale – novogradnja
• Osnovna šola Majšperk
• Osnovna šola Sv. Andraž - Vitomarci
• Osnovna šola Makole s telovadnico
• OŠ Leskovec rekonstrukcija stare šole in novogradnja telovadnice z učilnicami
• OŠ Zg. Polskava (Občina Sl. Bistrica) – rekonstrukcija in novogradnja telovadnice
• Vrtci: Majšperk, Hajdina, Žetale, Slovenska Bistrica, Ihan,
DVORANE:
• Kulturne dvorane: Majšperk, Juršinci, Sveti Andraž
• Večnamenska kulturno prireditvena dvorana Cirkulane
• Večnamenska dvorana Markovci
• Kulturno športna dvorana Bukovci
• Športna dvorana Podlehnik
STANOVANJSKA GRADNJA:
• Poslovno stanovanjski objekt – blok v Kidričevem
• Stanovanjsko naselje Grajski Log – Šentjur
• Poslovno stanovanjski objekt Gorišnica
• Vrstne hiše Rogoznica, Štajerles, Rabelčja vas,
• Stanovanjske hiše, vikendi, zidanice
ZDRAVSTVENI DOMOVI:
• JZ Zdravstveni dom Ptuj – nadzidava trakta A in veznega trakta
• Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – prizidek
• Zasebne zdravstvene in zobozdravstvene ambulante
• Reševalna postaja Ptuj – Zdravstveni dom Ptuj
OSTALI OBJEKTI:
• Center šolskih dejavnosti Ljubljana - večnamenski in bivalni objekt Spuhlja in
dom Planinka
• Mestni stadion Ptuj – tribune z atletskim stadionom
• Mrliška veža Ptujska gora, Majšperk, Markovci
• Živilski objekti: mesnice, pekarne, predelave,
• Delavnice: mizarske, šiviljske, avtoličarske, vulkanizerske, kamnoseške, …..)