Page 60 - TMD INVEST Katalog TIPSKIH STANOVANJSKIH HIS ZA WEB

Basic HTML Version

PROSTORSKA SESTAVA HIŠE
P+M
SEVER
JUG
VZHOD
SEVER
JUG
VZHOD
ZAHOD
SEVER
VZHOD
SEVER
JUG
vzhodna
fasada
zahodna
fasada
severna
fasada
južna
fasada
vetrolov
in
stopnišče
15,50
m
2
wc
za
goste
2,80
m
2
dnevni
prostor
23,20
m
2
kuhinja
in
jedilnica
28,20
m
2
spalnica
10,60
m
2
garderoba
7,90
m
2
kopalnica
7,90
m
2
tehnični
prostor
in
deponija
9,90
m
2
garaža
za
2
avtomobila
28,60
m
2
SKUPAJ
134,60
m
2
hodnik
14,80
m
2
kopalnica
19,70
m
2
otroška
soba
1
20,80
m
2
garderoba
1
6,60
m
2
otroška
soba
2
20,80
m
2
garderoba
2
6,60
m
2
kabinet
13,70
m
2
podstrešje
40,20
m
2
SKUPAJ
143,20
m
2
pritličje
+
mansarda
277,80
m
2
PRITLJIČJE
MANSARDA
v.p.= 0
200
75
v.p.= 120
80
160
210
500
220
160
v.p.= 90
120
150
v.p.= 0
210
150
v.p.= 0
210
150
210
150
v.p.= 0
210
150
210
90
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
75
v.p.= 120
80
160
210
120
210
140
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
80
17,30
13,30
13,30
17,30
DNEVNI PROSTOR
KUHINJA IN
JEDILNICA
KOPALNICA
GARDEROBA
SPALNICA
16x30/16.65
DEPONIJA
TEH.PR.
peč
GARAŽA
VETROLOV
STOPNIŠČE
WC
za goste
TERASA
-TLORIS PRITLIČJA-
Tipskahiša : MA14
S
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
v.p.= 90
120
150
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
17,30
13,30
13,30
17,30
GARDEROBA
OTROŠKA SOBA 1
OTROŠKA SOBA 2
PODSTREŠJE
HODNIK
KOPALNICA
KABINET
strešno okno
strešno okno
16x30/16.65
pregrada
pregrada
pregrada
GARDEROBA
-TLORIS MANSARDE-
S
Tipskahiša : MA14
MANSARDA
PRITILJIČJE