Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
 
           
 
 

Projektiranje

   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 
Kontaktni podatki
 
TMD INVEST d.o.o.
Prešernova 30
2250 Ptuj
EU - SLOVENIJA

Tel: 02 787-91-00
Fax: 02/787-91-11

E-mail:
tmd@amis.net

Kako do nas

Direktorica:
Polonca Drevenšek Ranfl
02/787-91-27
031-665-652
 
Komerciala - nadzor:
Anica Drevenšek
 
041-677-651
Stanko Tement
02/787-91-25
041-677-653
 
Tajništvo:
Suzana Medved
02/787-91-00
051-678-301
 
Pravnik / kadrovska služba:
Mateja Majhen
02/787-91-19
 
Arhitektura:
Gregor Kraševac
031-666-739
Gabrijela Šegula
02/787-91-16
031-775-340
Bernarda Horvat Antolič
02/787-91-17
041-860-280
 
Konstrukcija:
Polonca Drevenšek-Ranfl
02/787-91-27
031-665-652
 
Strojne instalacije:
Mitja Kovačič
02/787-91-14
041-710-921
 
Elektroinstalacije:
Boris Leben
02/787-91-13
051-678-304
 
Nizke gradnje:
Simona Žumbar
02/787-91-26
 
Urbanizem:
Petra Jamnik
02/787-91-14
Vesna Klemenčič
02/787-91-10
 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije
• Elektroinstalacije jakega in šibkega toka
• Posredovanje in svetovanje pri urejanju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design