Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, geodetske storitve, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
     
 
           
 
  Projektiranje
   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 

O spletni strani www.tmd-invest.si

 

Izvedba, optimizacija in gostovanje:
Izdelava spletnih strani - Express Design

Naročnik:
TMD INVEST d.o.o.
Prešernova 30
2250 Ptuj
EU - SLOVENIJA

Tel: 02 787-91-00
Fax: 02/787-91-11

E-mail:
tmd@amis.net

Leto izdelave: 2009

 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design