Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
 
           
 
  Projektiranje
   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 

Povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije

 
Podatki o investitorju:

*Podjetje/Ime in priimek :
*Naslov :
*Pošta :
*Telefon :
E-m@il :

Podatki o objektu za potrebe izdelave ponudbe:

Vrsta objekta:

Novogradnja
Adaptacija
Legalizacija
Tlorisna velikost objekta:
m2

Etažnost objekta:
klet
pritličje
število nadstropij:
mansarda

Namembnost objekta:
poslovni objekt
stanovanjski objekt
poslovno stanovanjski

Vrsta dejavnosti-opis:

Velikost celotne obravnavane parcele:
m2
Ali je potrdilo o namenski rabi zemljišča že izdano?
da ne

Katere faze projekta želite?
urbanistični del
geodetski posnetek
arhitektura, statika in konstrukcija
strojni del
elektroinstalacije
zunanja ureditev
geodetski posnetek
pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja
geotehnično poročilo

Projekt naj bo izdelan do faze:
Idejni projekt
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
projekt za izvedbo
Ali že imate izdelano idejno zasnovo?
da ne
Želeni rok za dostavo ponube:
Želeni rok za izdelavo dokumentacije:


Ostali podatki, pripombe, informacije,...

*za izdelavo ponudbe potrebne informacije

 
 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design