Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
 
           
 
  Projektiranje
   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 

Povpraševanje za izvedbo strokovnega nadzora ZGO-1B

 
Podatki o investitorju:

*Podjetje/Ime in priimek :
*Naslov :
*Pošta :
*Telefon :
E-m@il :

Predmet povpraševanja za nadzor:

Naziv objekta:
Lokacija objekta:
Vrsta dejavnosti:
Ocenjena vrednost del ali višina izvajalskih predračunov (okvirno):
EUR
Predviden pričetek del:
Predviden zaključek del:


Želimo ponudbo za:

kompleten nadzor
nadzor gradbeno obrtniških del
strojne instalacije
elektroinstalacije

Ostali podatki, pripombe, informacije,...

*za izdelavo ponudbe potrebne informacije

 
 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design