Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
Projektiranje
Projektiranje Projektiranje Projektiranje Projektiranje
 
     
     
 
           
 
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 

Projektiranje

 
izdelava urbanističnih delov projektne dokumentacije
izdelava vodilne mape
izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov:
 
arhitektura
konstrukcija
strojne instalacije
elektroinstalacije jakega in šibkega toka
nizke gradnje
zunanja ureditev
Projektiranje
 
 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 
             
 
Projektiranje
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Projektiranje
Izdelava spletnih strani: Express Design