Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
 
         
 
  Projektiranje
   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
   
  Dejavnosti podjetja
   
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
   
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije, itd.
 

Referenčni objekti

 
Gradis
Gradis
Gradis
Gradis
Gradis
Poslovni objekt v Dornavi
Poslovni objekt v Dornavi
Poslovni objekt v Dornavi
Poslovni objekt v Dornavi
Poslovni objekt v Dornavi
Poslovni objekt v Dornavi
Občina Markovci
Občina Markovci
Občina Gorišnica
Občina Gorišnica
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Poslovni objekt na Ptuju
Osnovna šola Majšperk
Osnovna šola Majšperk
Vrstne hiše v Rebelčji vasi
Vrtec Majšperk
Poslovni objekt v Gorišnici
Poslovni objekt
Poslovni objekt
Poslovni objekt
Mladika - Ptuj
Osnovna šola Žetale
Poslovni objekt na Ptuju
Prizidek šole v Kidričevem
Dvorana v Cirkovcah
Štadion na Ptuju
Štadion na Ptuju
Štadion na Ptuju
Mrliška vežica
Mrliška vežica
Mrliška vežica
Mrliška vežica v Majšperku
Mrliška vežica na Ptujski gori
Osnovna šola Vitomarci
Osnovna šola Vitomarci
Osnovna šola Vitomarci
Osnovna šola Vitomarci
Osnovna šola Vitomarci
   
 
Seznam večjih objektov, katere so projektirali delavci TMD invest, d.o.o. Ptuj:

- Osnovna šola s telovadnico Žetale - novogradnja
- Osnova šola Kidričevo - prizidek za potrebe devetletke
- Športna dvorana pri OŠ Kidričevo
- Osnovna šola s telovadnico Cirkovce (rekonstrukcija za devetletko)
- Osnovna šola Mladika - mansarda
- Osnovna šola Videm - mansarda
- Osnovna šola Podlehnik - rekonstrukcija za devetletko z večnam. športno dvorano
- OŠ Leskovec rekonstrukcija stare šole in novogradnja telovadnice z učilnicami
- OŠ Zg. Polskava (Občina Sl. Bistrica) - rekonstrukcija in novogradnja telovadnice
- Center šolskih dejavnosti Ljubljana - večnamenski in bivalni objekt Spuhlja
- Otroški vrtec in lekarna Majšperk
- Proizvodni hali z poslovnim objektom Boxmark v Kidričevem
- Poslovni objekt MP d.o.o. Ptuj
- Proizvodni objekt MP d.o.o. Ptuj
- Poslovni objekt Tames, d.o.o. Ptuj
- Poslovni objekt Peronk&Petek Ptuj
- Poslovna stavba Občine Markovci - rekonstrukcija stare šole
- Poslovno stanovanjski objekt z lekarno Gorišnica
- Poslovni objekt - avtotrgovina Kaass Avto Ptuj
- Večnamenski objekt KDM Ptuj cca 2000 m2
- Večnamenski objekt TD Gomila
- Večnamenski objekt Videm z lekarno in ambulantama
- Reševalna postaja Ptuj
- JZ Zdravstveni dom Ptuj - nadzidava trakta A in veznega trakta
- Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - prizidek
- Zasebne zdravstvene in zobozdravstvene ambulante (Toš/Berič, Ranfl/Rojko, Pintarič/Koželj, Florjančič)
- Mrliška veža Ptujska gora
- Mrliška veža Majšperk
- Vrstne hiše v Rabelčji vasi
- Črpališče namakalnega sistema Gajevci in Formin
- Silosi in sušilnica Trančar Trnovska vas
- Mesnica in predelava: Turnšek Hajdina, Matjašič Ptuj, Mlakar Spuhlja,
- Predelava krompirja Drevenšek Gerečja vas
- Zaščita Kidričevo - šiviljstvo MIP Ptuj
- Hotel Roškar Hajdoše
- Gostilne
- Pekarne
- Trgovine
- Frizerski saloni
- Razne delavnice (šiviljske, avtoličarske, mizarske, vulkanizerske, ključavničarske, foto atelje, TV servis.)
- Cvetličarne
- Rekreacijski objekti

Fazno projektiranje (strojne in elektroinstalacije, konstrukcija, zunanja ureditev):
- Hipermarket Merkur Kranj in Mercator SVS v Mariborskem tisku, Nakupovalni center Cikava Novo mesto, Trgovina, pošta in bife Frankolovo, NC Mercator Logatec, Mercator Jesenice, Mercator Sl. Bistrica, Mercator Sl.Konjice, Mercator Šmarje pri Jelšah, Mercator Jagoda Marobor, MIP Breg Ptuj, Tribune Korotan Prevalje, Agromerkur puranja klavnica Murska Sobota, Predelava Metlika, Črnomelj, Avtobusna postaja Metlika, Gasilski dom Metlika, Mercatorjeva skladišča Bršlin Novo Mesto, Klavnica Pivka-po požaru, Kotlarna Jeruzalem Ormož,

Kanalizacijski sistemi: Občina Hajdina, Občina Majšperk-Breg, Občina Markovci, Mestna občina Ptuj
- cestni odseki, hodniki za pešce in avtobusna postajališča
- vodovodni sistemi
- javne razsvetljave

In še razni drugi objekti: stanovanjske hiše, vikendi, zidanice, vinotoči, gospodarski objekti, zajčji, piščančji, goveji in svinjski hlevi, strojne lope, garaže itd.....

   
           
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design